Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác của tỉnh Val - de - Marne ( cộng hòa Pháp) làm việc tại huyện Mù Cang Chải

11:04 | 29/09/2017 906 lượt xem