Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai Đề án trồng tre măng Bát độ tại huyện Yên Bình

19:00 | 05/05/2018 190 lượt xem