Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác của tỉnh chúc mừng các giáo xứ nhân Lễ Phục sinh 2019

19:19 | 22/04/2019 58 lượt xem