Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đoàn công tác của tỉnh Aichi- Nhật Bản tìm hiểu về khả năng hợp tác và cơ hội đầu tư tại Yên Bái.

17:49 | 01/04/2016 6,773 lượt xem