Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác của quỹ phát triển kinh tế Ả Rập Xê Út làm việc với tỉnh Yên Bái

19:44 | 27/12/2016 1,104 lượt xem