Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác của HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mù Cang Chải

19:54 | 16/07/2019 112 lượt xem