Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái

11:02 | 16/07/2019 170 lượt xem