TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tại huyện Văn Yên.

19:55 | 17/12/2018 379 lượt xem