Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tại huyện Văn Yên.

19:55 | 17/12/2018 451 lượt xem