Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc tại thị xã Nghĩa Lộ

19:24 | 24/11/2018 97 lượt xem