LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc tại thị xã Nghĩa Lộ

19:24 | 24/11/2018 92 lượt xem