Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc tại thị xã Nghĩa Lộ

19:24 | 24/11/2018 76 lượt xem