TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND tỉnh

19:30 | 17/05/2018 177 lượt xem