TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh

19:30 | 17/05/2018 169 lượt xem