Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Quân đội nhân dân Lào) thăm và làm việc tại Yên Bái

19:31 | 15/10/2018 418 lượt xem