Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn cán bộ Quân đội nhân dân Lào thăm và làm việc tại huyện Yên Bình

19:56 | 16/08/2018 211 lượt xem