Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Độc đáo lễ hội cầu mùa của người Khơ Mú

18:20 | 01/08/2011 1,447 lượt xem