Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Điều lệ Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Phát thanh - Truyền hình Yên Bái lần thứ XVII năm 2019

10:15 | 12/03/2019 200 lượt xem