Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trấn Yên

17:05 | 25/10/2011 785 lượt xem