LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Diễn tập đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2019

18:02 | 16/08/2019 59 lượt xem