Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Diễn tập đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2019

18:02 | 16/08/2019 99 lượt xem