Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Điện lực Yên Bình đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão

18:09 | 16/06/2019 214 lượt xem