Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Điện lực Nghĩa Lộ đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định trong mùa mưa bão

17:20 | 13/04/2019 127 lượt xem