Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Điển hình trong phát triển kinh tế ở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình

20:32 | 22/09/2018 228 lượt xem