Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Diễn đàn“ Tuổi trẻ thành phố nhớ lời Di chúc của Bác”

19:48 | 24/05/2019 220 lượt xem