Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Diễn đàn trẻ em tại xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên

18:18 | 26/05/2018 557 lượt xem