Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Điểm tựa giúp cho nông dân Văn Chấn xóa đói giảm nghèo

18:41 | 07/07/2019 60 lượt xem