LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Điểm tựa để đồng bào Trạm Tấu thoát nghèo

20:29 | 09/02/2018 178 lượt xem