TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Điểm tựa để đồng bào Trạm Tấu thoát nghèo

20:29 | 09/02/2018 147 lượt xem