Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Điểm tựa để đồng bào Trạm Tấu thoát nghèo

20:29 | 09/02/2018 159 lượt xem