Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Điểm đến tâm linh nơi cửa ngõ thành phố

14:40 | 25/04/2019 101 lượt xem