Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời - Thí sinh: Say Kham Phonemari

17:25 | 07/10/2016 643 lượt xem