LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời - Thí sinh: Say Kham Phonemari

17:25 | 07/10/2016 808 lượt xem