Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đi nghe câu hát inh lả ơi – TS: Nông Thị Hai Đức

14:37 | 29/09/2016 1,430 lượt xem