Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đền Cửa Ngòi, huyện Trấn Yên đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

19:31 | 15/10/2018 500 lượt xem