Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

"Đêm hội trăng rằm" tại Công an tỉnh

19:34 | 03/10/2017 115 lượt xem