Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy truyền đạt một số nội dung về tình hình an ninh, trật tự và công tác phòng chống tham nhũng cho học viên tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy

16:39 | 15/05/2019 84 lượt xem