Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Xuân Nguyên làm việc tại huyện Lục Yên

19:37 | 24/10/2018 181 lượt xem