TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Xuân Nguyên làm việc tại huyện Lục Yên

19:37 | 24/10/2018 169 lượt xem