Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Xuân Nguyên kiểm tra công tác dân vận tại huyện Văn Chấn

19:23 | 07/09/2018 173 lượt xem