LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Đ/c Trần Thanh Chương được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư

11:26 | 15/10/2018 482 lượt xem