TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đ/c Trần Thanh Chương được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư

11:26 | 15/10/2018 375 lượt xem