Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Trần Thanh Chương được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư

11:26 | 15/10/2018 405 lượt xem