Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh làm việc tại huyện Lục Yên

19:31 | 12/06/2018 187 lượt xem