Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng tặng quà chiến sỹ "nhí" tham gia Học kỳ trong quân đội đợt 2 năm 2019

17:48 | 11/06/2019 59 lượt xem