Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 18,19 tại huyện Yên Bình

17:37 | 19/01/2019 173 lượt xem