TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 18,19 tại huyện Yên Bình

17:37 | 19/01/2019 136 lượt xem