Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến kiểm tra thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp tại huyện Trấn Yên

19:09 | 01/11/2017 246 lượt xem