TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến kiểm tra thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp tại huyện Trấn Yên

19:09 | 01/11/2017 241 lượt xem