Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại huyện Văn Yên

19:23 | 07/09/2018 216 lượt xem