TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đ/c Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc xây dựng nông thôn mới tại huyện Lục Yên

19:57 | 14/12/2018 117 lượt xem