Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc xây dựng nông thôn mới tại huyện Lục Yên

19:57 | 14/12/2018 161 lượt xem