KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Yên Bái

19:37 | 19/10/2018 180 lượt xem