TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Yên Bái

19:37 | 19/10/2018 153 lượt xem