Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Hoàng Hữu Độ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh giữ chức Bí thư Huyện ủy Lục Yên

10:21 | 02/08/2018 1,787 lượt xem