TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đ/c Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia tại huyện Trấn Yên

20:09 | 20/06/2018 354 lượt xem