Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia tại huyện Trấn Yên

20:09 | 20/06/2018 420 lượt xem