Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Dương Văn Tiến - PCT UBND tỉnh dự Tết trung thu tại huyện Yên Bình

21:58 | 05/10/2017 301 lượt xem