Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Dương Văn Thống- Phó bí thư tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh làm việc tại huyện Trạm Tấu

17:18 | 02/10/2012 1,566 lượt xem