TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đ/c Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nông Văn Lịnh làm việc tại huyện Văn Yên

19:37 | 24/10/2018 185 lượt xem