Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với các ngành về đồ án điều chỉnh chỉnh quy họach chung TP Yên Bái

17:04 | 24/01/2018 149 lượt xem