Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với các ngành về đồ án điều chỉnh chỉnh quy họach chung TP Yên Bái

17:04 | 24/01/2018 121 lượt xem