Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp tỉnh

18:56 | 06/01/2018 501 lượt xem