Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp tỉnh

18:56 | 06/01/2018 455 lượt xem