Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại TX Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải

19:34 | 08/02/2018 172 lượt xem