Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại TX Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải

19:34 | 08/02/2018 268 lượt xem