Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vũ Quỳnh Khánh làm việc tại xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn

19:40 | 15/01/2019 230 lượt xem