Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra tiến độ thi công một số công trình trọng điểm

18:50 | 15/12/2018 374 lượt xem